Privacyverklaring

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Als je het contactformulier invult, komen je gegevens direct bij mijn mail terecht en worden niet op de site bewaard. Ik gebruik jouw gegevens alleen in jouw belang. Hieronder lees je welke gegevens worden opgeslagen, op welke manier en wat je kunt doen om je gegevens te verwijderen.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Bij aanmelding voor een training worden je naam, emailadres en telefoonnummer opgeslagen in een Excel bestand op mijn laptop. Bij aanmelding via mail of contactformulier staan deze gegevens ook in mijn email.

Als je je aanmeldt voor een training en we een (telefonisch) kennismakingsgesprek hebben dan maak ik een kort verslag van dit gesprek dat ik opsla op mijn laptop.

Na aanmelding stuur ik je een intake formulier en vragenlijst toe. Daarin wordt gevraagd naar je adresgegevens/personalia en staan verder algemene vragen over je motivatie voor de training, je reden van deelname maar ook een aantal vragen over je fysieke en mentale conditie. Ook vraag ik of je onder behandeling bent van een arts of psycholoog. Hierdoor kunnen we samen kijken of de training voor jou passend is. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld.

Als je een verwijzing hebt van je huisarts of psycholoog voor een mindfulnesstraining dan scan ik deze verwijzing in en sla ik deze op in mijn laptop. De originele verwijzing krijg je vervolgens weer terug. Op een factuur die ingediend kan worden bij de verzekeraar komen de volgende gegevens: naam, adres, BSN, geboortedatum, klantnummer zorgverzekering.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Na 1 jaar zal ik aanmeld-/intakegegevens verwijderen uit mijn mail en van mijn laptop. Met jouw expliciete toestemming bewaar ik wel  je emailadres in mijn bestand, als je dat niet wilt dan verwijder ik dit. Facturen moeten voor de belastingdienst minstens 7 jaar bewaard worden en zullen dus pas na 7 jaar verwijderd worden.

Beveiliging

Voor mijn mail maak ik gebruik van een twee-stappen aanmeldsysteem en gebruik ik een lang en willekeurig wachtwoord. Ook mijn laptop is beveiligd met een wachtwoord. De documenten die ik van jou ontvang, intake formulier/verwijzing, sla ik op en beveilig ik met een extra wachtwoord.

Wie kan er bij jouw gegevens?

Derden kunnen niet bij deze gegevens en ik deel ook geen gegevens met anderen. Mocht dit naar mijn mening wel nodig zijn (bijvoorbeeld in het geval van een verwijzing door een arts of psycholoog) dan vraag ik daar altijd toestemming voor.

Gegevens opvragen of verwijderen

Wil je weten welke gegevens en informatie er over jou is opgeslagen of wil je informatie (eerder) verwijderd hebben? Stuur me dan even een mailtje: info@mindfulnesspraktijknijmegen.nl

The essence of meditation is awareness

Mingyur Rinpoche